Longrevalidatie

TIJDLIJN

Wanneer u begint met longrevalidatie (LR), zal uw revalidatieteam kijken naar uw capaciteiten en noden en een plan opstellen dat goed is voor u. Nadat uw plan is opgesteld, moet u waarschijnlijk wekelijks naar LR gaan. U wordt ook aangemoedigd om uw plan toe te passen op uw routine thuis, inclusief lichaamsoefeningen en kleine aanpassingen in uw levensstijl.2,5,7

De meeste LR-programma's duren een paar maanden. Uw persoonlijk LR-plan kan lichaamsoefeningen, voeding, scholing, energiebesparende technieken, ademhalingsstrategieën, counseling en groepsondersteuning omvatten.2,5,7

Na enkele maanden wordt u getest en worden de effecten van LR op uw ademhaling, symptomen, fitheidsniveau en levenskwaliteit gemeten. Afhankelijk van de resultaten wordt u aangemoedigd om verder te gaan met wat u zelf hebt geleerd of te spreken met uw arts als er weinig tot geen verbetering te zien is.2,5,7

HET PLAN

Lichaamsoefeningen:

U kan starten met gemonitorde lichaamsoefeningen, minstens 2 keer per week. Uw LR-team kan oefeningen voor zowel uw armen als benen opstellen.1,2,5

Voeding:

Uw team kan een gezond voedingsplan opstellen op basis van uw gewicht. Meer weten  Bij ondergewicht of overgewicht kan u namelijk meer last hebben van ademhalingsmoeilijkheden.1,2,5

Scholing:

U leert uw symptomen te beheren: u leert vooral wat te doen als u een infectie heeft of uw symptomen plots verslechteren. U kunt ook meer leren over vaccinaties, stoppen met roken, hoe uw medicatie correct in te nemen en hoe zuurstof te gebruiken als u dit nodig hebt.2,5

Energiebesparende technieken:

Krijg nuttige tips voor het verlichten van stress en hoe u het best dagelijkse activiteiten aanpakt die uw ademhaling kunnen bemoeilijken.5

Ademhalingsstrategieën:

U krijgt technieken aangeleerd om uw ademhaling te verbeteren, zo leert u bijvoorbeeld uitademen met samengeknepen of getuite lippen (pursed-lip ademhaling). U zult leren om uw ademhaling te controleren waardoor uw luchtwegen langer openblijven.1,2,5

Emotionele ondersteuning:

Sommige personen met COPD hebben meer kans op depressie, angst en andere emotionele problemen. U kunt hulp vinden via coaching, psychotherapie of steungroepen.2,5
Sluiten 

RISICO'S EN VOORDELEN1,2,5

 • Andere COPD-patiënten ontmoeten
 • Ademhalingstechnieken verbeteren
 • Leren met COPD leven
 • Gemakkelijker lichaamsoefeningen kunnen doen
 • Gezonde eetgewoonten leren
 • Ontspanningsvaardigheden verbeteren

Hoewel LR normaal veilig is, kunnen er risico's verbonden zijn aan de hoeveelheid lichaamsoefeningen van het programma. Zorg er altijd voor dat u met uw zorgverlener spreekt voordat u een nieuwe lichaamsoefening of lichamelijke activiteit start. Meer weten  Elke lichamelijke activiteit, vooral wanneer deze niet correct wordt uitgevoerd, kan letsels aan uw spieren en botten veroorzaken.1,2,5 Als u een hartaandoening heeft, dan kunnen bepaalde lichaamsoefeningen het risico op hartgerelateerde problemen verhogen.8

Zorg ervoor dat u uw gezondheidsinformatie deelt met uw LR-team aan het begin van uw programma. Deze informatie kan de risico's in verband met LR helpen voorkomen.2 Sluiten 

Referenties

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); Patients Guide;2019;1-20
 2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. Beschikbaar op: https://goldcopd.org(Laatst geraadpleegd Feb. 2020)
 3. CDC 2014; Pneumococcal Disease https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/pneumococcal-disease-streptococcus-pneumoniae. Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
 4. Balfour-Lynn I. Arch This Child 2019; 104: 91-93
 5. Hill K European respiratory review 2013;22;405-13
 6. Troosters T;American journal of respiratory and critical care medicine;2005;172;19-38
 7. McCarthy The Cochrane Library 2015;2 (CD003793)
 8. Casaburi R The New England journal of medicine 2009;360:1329-35
 9. Lee SH The Clinical Respiratory Journal 2019;1-7
 10. Wilhelm CP; Annals of allergy, asthma & immunology;2015;115;96-102

PM-BE-CPU-WCNT-190002 – Oktober 2019