Symptomen

VAAK VOORKOMENDE TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN COPD

De meest voorkomende symptomen van COPD zijn kortademigheid en hoesten met slijm.2 Wanneer deze tekenen voor het eerst verschijnen, schrijven mensen dit vaak toe aan ouderdom, niet fit zijn of 'rokershoest'. Zonder het te beseffen gaan ze hun activiteiten beperken om de COPD-symptomen te verminderen. Meer weten In sommige gevallen is het moeilijk voor de arts om uit te maken of de patiënt aan COPD of astma lijdt.2 Dit zijn slechts enkele redenen waarom het echt belangrijk is om de symptomen van COPD goed te begrijpen.

Aangezien COPD een progressieve ziekte is, kunnen veel symptomen eerst mild zijn en na verloop van tijd ernstiger worden. Ze kunnen variëren en zijn onder andere:

 • kortademigheid of 'dyspneu': wanneer u ademt, maar het gevoel hebt dat u buiten adem raakt2
 • aanhoudende (chronische) hoest2
 • mucus/slijm ophoesten2
 • moeilijk of moeizaam ademhalen bij lichamelijke activiteiten of tijdens het rusten2
 • piepende ademhaling (lucht probeert door een nauwe luchtweg te stromen)2
 • borstbeklemming, vooral na inspanning2

Andere tekenen en symptomen die in verband kunnen staan met COPD zijn:

 • vermoeidheid/moe zijn2
 • gewichtsverlies2

Soms kunnen enkele of alle ademhalingsgerelateerde symptomen plots 'opflakkeren' of erger worden dan gewoonlijk. Deze episodes van ernstigere symptomen worden exacerbaties genoemd en moeten ernstig genomen worden.2

Praat er zeker over met uw zorgverlener als u één van de hierboven vermelde COPD-symptomen ervaart.1

Denk eraan dat COPD-symptomen niet iets is waarmee u plots 's ochtends wakker wordt. Ze ontwikkelen zich langzaam.1 De longen zijn redelijk veerkrachtig en kunnen een aanzienlijke hoeveelheid schade verdragen voordat ze effectief symptomen gaan vertonen.2 Tegen de tijd dat de meeste mensen gediagnosticeerd worden, hebben ze vaak al een deel van hun longfunctie verloren.2 Bepaalde COPD-symptomen, zoals vermoeidheid en kortademigheid, beïnvloeden elke persoon op een andere manier.2 Daarom is het belangrijk dat u met uw zorgverlener praat als u een verandering in één van de hierboven vermelde symptomen opmerkt.1,2  Sluiten

VERMIJD TRIGGERS

Het managen van COPD kan een hele uitdaging zijn. Triggers of activiteiten vermijden, die ervoor zorgen dat uw COPD-symptomen erger worden, kan een grote hulp zijn.2 U kan het volgende doen:

Referenties

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); Patients Guide;2019;1-20
 2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. Beschikbaar op: https://goldcopd.org (Laatst geraadpleegd Feb. 2020)
 3. CDC 2019; Smoking and COPD, https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html, Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
 4. Laniadio Laborín R.  Int J Environ Res Public Health 2009; 6 : 209-224
 5. CDC 2014; Pneumococcal Disease https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/pneumococcal-disease-streptococcus-pneumoniae. Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
 6. Evensen AE. American Family Physician 2010; 81: 607-613
 7. Soler-Cataluña JJ. Thorax 2005; 60: 925-931

PM-BE-CPU-WCNT-190001 – Oktober 2019