Exacerbaties

WAT IS EEN EXACERBATIE?

COPD-exacerbaties gebeuren wanneer uw COPD-ademhalingssymptomen opflakkeren en erger worden dan gewoonlijk. Meer weten Veel exacerbaties worden veroorzaakt door een virale of bacteriële longinfectie. Luchtverontreiniging kan ook een oorzaak zijn. Bij ongeveer een derde van de ernstige exacerbaties kan de oorzaak echter niet worden geïdentificeerd.2,6

COPD-exacerbaties kunnen dagen of weken duren en kunnen antibiotica, orale corticosteroïden en zelfs ziekenhuisopname vereisen. Ze zijn anders voor iedereen, maar een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste exacerbaties, is dat ze plots voorvallen. Wanneer u een exacerbatie krijgt, is het mogelijk dat u het eerst niet beseft. De symptomen die u tijdens een exacerbatie ervaart, zijn ernstiger dan uw dagelijkse COPD-symptomen.6 Ze bestaan gewoonlijk uit:

  • hoesten6
  • een verandering in de kleur of de hoeveelheid slijm6
  • een toename van kortademigheid6

Bij patiënten met ernstigere COPD komen exacerbaties over het algemeen vaker voor, ze hebben gemiddeld ongeveer één tot twee episodes per jaar. Exacerbaties kunnen ook toenemen met de frequentie van eerdere exacerbaties en een verminderde longfunctie.6,7 Of u nu al dan niet één of meerdere exacerbaties ervaren heeft, uw zorgteam kan u helpen. Zij zullen u leren hoe u met exacerbaties kan omgaan en hoe u ze in de toekomst kan voorkomen.

Als u denkt dat u een exacerbatie ervaart, moet u onmiddellijk uw zorgverlener opbellen. Als u denkt dat u een exacerbatie in het verleden heeft gehad, moet u dit bespreken met uw zorgverlener.1,2 Sluiten

Verklein de kans op een exacerbatie

Spreek met uw zorgverlener over wat u zelf kan doen om triggers te vermijden en de kans op exacerbaties in de toekomst te verminderen.1,2

Vraag naar een griepprik en informeer of u een pneumokokkenvaccin nodig heeft.1,2

Hou afstand van iedereen die de griep, een verkoudheid of keelpijn heeft.1,2

Blijf uw medicatie nemen zoals voorgeschreven.1,2

Was uw handen regelmatig met zeep en water om infecties te vermijden.1,2

Vraag naar griepprik en vraag of u een pneumonievaccin nodig heeft.

Hou afstand van iedereen die de griep, een verkoudheid of keelpijn heeft.

Blijf uw medicatie nemen zoals voorgeschreven.

Was uw handen regelmatig met zeep en water om te helpen beschermen tegen infectie.

Referenties

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); Patients Guide;2019;1-20
  2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. Beschikbaar op: https://goldcopd.org (Laatst geraadpleegd Feb. 2020)
  3. CDC 2019; Smoking and COPD, https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html, Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
  4. Laniadio Laborín R.  Int J Environ Res Public Health 2009; 6 : 209-224
  5. CDC 2014; Pneumococcal Disease https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/pneumococcal-disease-streptococcus-pneumoniae. Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
  6. Evensen AE. American Family Physician 2010; 81: 607-613
  7. Soler-Cataluña JJ. Thorax 2005; 60: 925-931

PM-BE-CPU-WCNT-190001 – Oktober 2019