Basis van COPD : wat u moet weten.

Of u nu zelf kampt met een chronische obstructieve longaandoening (COPD) of zorgt voor iemand die met de ziekte leeft, het doel van de website copd-bpco.be is u te helpen om antwoorden te vinden, maar ook hulpmiddelen aan te reiken die u nodig kan hebben om samen met uw zorgverlener stappen vooruit te zetten bij het beheren van uw COPD.

WAT IS COPD?

Wanneer u ademt, beweegt er lucht doorheen de luchtwegen naar miljoenen kleine luchtzakjes. In een gezonde long zijn de luchtwegen open en worden de luchtzakjes gevuld met lucht. Daarna gaat de lucht snel weer weg.1 Meer weten

COPD maakt het moeilijk om lucht doorheen de luchtwegen en in en uit de luchtzakjes te krijgen.1

HOE COPD DE LONGEN AANTAST

WAT VEROORZAAKT COPD

Het roken van sigaretten veroorzaakt ongeveer

8 op de 10

COPD
gevallen.3

Andere mogelijke oorzaken van COPD: langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, toxische stoffen of dampen en fijn stof, of in een aantal gevallen een genetische afwijking, alpha-1 antitrypsine deficiëntie.2

De grootste oorzaak van COPD is een voorgeschiedenis van tabaksgebruik.2 Regelmatig roken kan de binnenwanden van de luchtwegen ontsteken en kan de luchtwegen hun elasticiteit doen verliezen.4 Meer weten Andere externe factoren die een risico kunnen vormen bij het ontwikkelen van de ziekte, zijn blootstelling aan luchtverontreiniging, passief roken en beroepsmatige blootstelling aan stof en chemicaliën.2 Erfelijkheid kan echter ook een rol spelen. Wetenschappers hebben ontdekt dat, wat bekend staat als een alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, de oorzaak zou zijn van een klein aantal COPD-gevallen.2 Onderzoekers vermoeden ook dat andere genetische factoren ervoor kunnen zorgen dat bepaalde rokers vatbaar zijn voor de ziekte.2 Sluiten

Referenties

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); Patients Guide;2019;1-20
  2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. Beschikbaar op: https://goldcopd.org(Laatst geraadpleegd Feb. 2020)
  3. CDC 2019;https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html, Laatst geraadpleegd in Feb. 2020
  4. Laniadio Laborín R. Int J Environ Res Public Health 2009; 6 : 209-224
  5. CDC 2014; 1-4; Pneumococcal Disease
  6. Evensen AE. American Family Physician 2010; 81: 607-613
  7. Soler-Cataluña JJ. Thorax 2005; 60: 925-931

PM-BE-CPU-WCNT-190001 – Oktober 2019